วันจันทร์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2557

คติธรรม


* ก่อนจะเตือนใครอื่น จงเตือนใจตนเป็นคนแรก
* เตือนเด็กนั้นเตือนง่าย แต่เตือนผู้ใหญ่นั้นเตือนได้ยาก

* ถ้าจะเตือนใคร ก็จงเตือนเฉพาะคนที่เตือนได้

* ถ้าจะเตือนผู้ใด อย่าให้กลายเป็นเป็นคำติเตียน

* ถ้าจะเตือนใคร จงอย่าเตือนต่อหน้าธารกำนัน

* อย่าเตือนคนที่ไม่ชอบฟังคำตักเตือน

* อย่าเตือนคนบ้า อย่าด่าคนเมา

* ความนิ่งของน้ำ ความสงบของลม และความเงียบของหมา อย่าได้ประมาทเป็นอันขาด

* คำหวานยิ่งน้ำอมฤตนั้น ระวังจะเป็นพิษที่ทำลายหัวใจ

* น้ำคำเสมือนน้ำทิพย์ น้ำจิตก็เสมือนแม่น้ำ

* ความรักทำให้คนตาบอด

* คนกล้าแม้ไม่ต้องปลุกใจก็กล้า

* คนเราเมื่อแรกเกิดก็มีสีดำคลุมศรีษะ นั่นคือสัญลักษณ์ของความทุกข์

* การร้องไห้เกิดจากทั้งความทุกข์และความสุข

* ยากเจ็ดทีย่อมพบกับความมีสักหน

* นอนสูงจงนอนคว่ำ นอนต่ำจงนอนหงาย

* ผู้ใหญ่ที่ดีย่อมไม่มีการถือโทษผู้น้อย ผู้น้อยที่ดีก็ย่อมไม่มีการถือโทษผู้ใหญ่

* การทำผิดโดยไม่ได้ตั้งใจ ย่อมได้รับอภัยไม่มากก็น้อย

* อสรพิษนั้นตราบใดที่ยังไม่ตาย พิษร้ายย่อมมีอยู่ตราบนั้น

* ไม่มีอะไรทำให้หญิงอายุสั้นเท่ากับความหึงหวง

* สิ่งที่ทำให้หญิงทรุดโทรมคือการมีบุตร

* ผู้หญิงนั้นถ้าไม่งอนเสียเลยก็ไม่งาม แต่ถ้างอนเกินไปความงามก็ไม่เหลือ

* อย่าเอาเป็ดมาขันประชันไก่

* ถ้าไม่มีดอกไม้ก็อย่าใช้ดอกหญ้า

* ถ้าปกครองตนไม่ได้แล้ว จะปกครองคนอื่นได้อย่างไร

* สร้างโรงเรียนดีกว่าสร้างโรงแรม แต่มนุษย์สมัยนี้ชอบสร้างโรงแรมกันยิ่งกว่าสร้างโรงเรียน

* ซ่อมแซมดีกว่ารื้อ ซื้อดีกว่ายืม ลืมดีกว่าหลง งงดีกว่าโง่งมงาย

* เงินที่ได้มาง่ายมักใช้คล่อง เงินที่หามาได้ยากมักไม่อยากใช้

* เงินคือบ่อเกิดของความดีและความชั่ว

* นักกีฬาที่ดีไม่ใช่แต่เก่งอย่างเดียว ยังต้องรู้แพ้รู้ชนะอีกด้วย

* จงทำเสมือนคนหูหนวกในบางครั้ง และทำเสมือนคนตาบอดในบางคราว

* จงทำตนเสมือนคนใบ้ในบางกาละ และทำตนเสมือนคนโง่ในบางเทศะ

* เป็นผู้ใหญ่ทำอะไรต้องเห็นใจผู้น้อย เป็นผู้น้อยอย่าทำเรื่องให้ผู้ใหญ่เคืองขัด

* อย่าสร้างวิมานในอากาศ อย่าสร้างปราสาทในความฝัน

* เกิดเป็นชายชาตรี ต้องทำหน้าที่ของลูกผู้ชาย

* เกิดเป็นสตรี อย่าลืมหน้าที่โดยกำเนิด

* เมื่อเป็นธิดา จงเป็นธิดาที่อยู่ในโอวาทของบิดามารดา

* เมื่อเป็นภรรยา จงเป็นภรรยาที่อยู่ในโอวาทของสามี

* เมื่อเป็นมารดา จงทำตนเป็นแม่พิมพ์ของบุตร

* จะรักใครชอบใคร ควรรู้ประวัติคนนั้นมากที่สุด

* คนที่เป็นคนเลวในสายตาของคนหนึ่ง อาจเป็นคนดีในสายตาของอีกคนหนึ่งก็ได้

* คนใจน้อย โกรธง่าย ไม่ควรร่วมงานกับใคร

* เวลาพาชีวิตไปสู่อวสาน พาการงานไปสู่จุดจบ

* เวลาที่ไม่พึงปรารถนาย่อมผ่านไปช้าจนน่าระอา

* เวลาที่ต้องการผ่านไปเร็วเหมือนติดปีกบิน

* เวลาฆ่าคนทุกคนและทุกวัน ในขณะที่คนชอบคิดว่าตนเป็นผู้ฆ่าเวลา

* คนที่ไม่เคยทำอะไรผิด คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย

* ในโลกนี้ไม่มีใครที่จะทำถูกไปเสียทุกอย่าง

* การเสียเวลาหมายถึงการเสียชีวิต ถ้าท่านรักชีวิตก็ต้องรักเวลาด้วย

* ลิ้นคือปีศาจที่ไม่มีใครสามารถปกครองได้

* ลิ้นกับริมฝีปากทำให้คนลำบากก็ได้ ทำให้สบายก็ได้

* คนที่ไม่เชื่อใจใครเลย คือคนที่ไม่เคยถูกใครล่อลวง

* ความไม่เชื่อใจ คือมารดาแห่งความปลอดภัย

* ความจริงเป็นสิ่งไม่ตาย แต่ความจริงในบางครั้ง ก็ทำให้คนพูดความจริงถึงตายได้เหมือนกัน

* ความจริงที่กล่าวออกมาผิดกาลเทศะ ย่อมเป็นอันตรายแก่ผู้พูด

* ความเข้าใจคือแสงสว่างแห่งการศึกษา

* ตราบใดที่ยังมีชีวิต มนุษย์ย่อมคิดไม่สิ้นสุด

* ความอ่อนหวานคืออาการของความรัก

* คนที่ไม่ได้รับการสั่งสอนเสียเลย ยังดีกว่าคนที่ได้รับการสั่งสอนในทางที่ชั่วช้า

* ความหวานใครๆ ก็พอใจ แต่หวานมากเกินไปมักเป็นพิษ

* น้ำตาลหวานลิ้นเพียงใด ก็ไม่เหมือนเสียงที่หวานหู

* ดูหนังดูละครแล้วย้อนดูที่ตัวเรา

* ถ้าคนโง่ประสบความสำเร็จ ความสำเร็จนั้นก็มักทำให้คนโง่ต้องพินาศ

* อยู่อย่างไร้เพื่อน ดีกว่าการมีเพื่อนเลวๆ

* คนที่มีอำนาจมากที่สุดในโลกนี้ ก็คือคนที่สามารถปกครองตนเองได้

* การรู้จักพึ่งตนเอง คือกฎข้อแรกในการก้าวไปสู่ความสำเร็จ

* จงรักคนอื่นให้มาก แต่จงรักตัวท่านเองให้มากกว่า

* คนที่ขาดกำลังใจทำอะไรย่อมไม่สำเร็จ คนที่มีกำลังใจย่อมทำอะไรได้ทั้งสิ้น

* อย่าเอาเคียวไปเกี่ยวข้าวคนอื่น เมื่อเขาไม่ขอร้อง

* คนโง่มักอวดว่าตนฉลาด

* คนโง่มักชอบเข้าไปยุ่งเรื่องของคนอื่น

* จงอ่อนโยนแต่อย่าอ่อนแอ จงเข้มแข็งแต่อย่าแข็งกระด้าง

* ทางสายที่ปลอดภัยที่สุดคือทางสายกลาง

* ความจำที่ดี คือจำไว้ว่าอะไรควรจำอะไรไม่ควรจำ

* ความร่าเริงหรรษามีคุณค่าเหนือยารักษาโรค

* อำนาจมักอยู่เหนือความยุติธรรม

* ความทุกข์ระทมในขณะนี้ คือเงาแห่งความสุขในอนาคต

* พึงระลึกไว้ว่า ในโลกนี้ยังมีผู้เคราะห์ร้ายมากกว่าท่านอีกมากนัก

* การสูญเสียที่ร้ายกาจของมนุษย์คือ การสูญเสียบุตร ภรรยา มารดา บิดา เงิน สุขภาพ 

และชื่อเสียง
* ถ้าท่านเคราะห์ร้ายจะไม่มีใครรู้จักท่าน ถ้าท่านโชคดีจะมีทั้งญาติและมิตรเต็มเรือน

* ความผิดมักเป็นครูที่ดี

* ความผิดครั้งแรกคือบทเรียนแห่งชีวิต

* คนฉลาดมักเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่น มากกว่าจะยอมให้ความผิดพลาดนั้นเกิดขึ้น

แก่ตน
* เงินไม่ชอบอยู่กับคนโง่

* เงินทำให้มิตรกลายเป็นศัตรู หรือศัตรูกลายเป็นมิตรก็ได้

* เสียงของเงินดังกว่าเสียงของปืน

* เงินพูดได้ และเงินทำให้คนที่ไม่ยอมพูดกลับพูดมากได้ด้วย

* ถ้าท่านเป็นนายของเงินไม่ได้ เงินก็กลายเป็นนายของท่าน

* เงินคือปุ๋ยอย่างดีสำหรับปลูกความรัก

* คนที่พูดว่าไม่เห็นแก่เงิน นั่นแหละคือคนที่ต้องการเงิน

* เมื่อเงินเข้าไปทางประตู ความยุติธรรมก็บินหนีออกไปทางหน้าต่าง

* ดวงจันทร์ไม่เคยหันด้านที่มืดมิดให้ใครได้เห็น

* ชีวิตมนุษย์ก็คล้ายดวงจันทร์ ด้านหนึ่งมืดแต่อีกด้านหนึ่งสว่าง

* "แม่" แม้จนอย่างไรก็ไม่เคยแลกลูกกับเงิน แต่หญิงที่แลกลูกกับเงินนั้นไม่ใช่ "แม่"

* ความรุ่งเรืองของลูกนั้นเกิดมาจากน้ำนม น้ำมือและน้ำใจของแม่

* ภาพที่น่าสมเพชที่สุด คือภาพของหญิงชราที่มีครรภ์

* สัญชาติมนุษย์นั้นเปลี่ยนกันได้ แต่เชื้อชาติเปลี่ยนไม่ได้

* ถ้าเสือดาวเปลี่ยนเป็นเสือลายพาดกลอนได้ นั่นแหละอันธพาลจึงจะเปลี่ยนนิสัยกลาย 

เป็นคนดีได้
* เพื่อนบ้านที่ใกล้นั้น ดีกว่าพี่น้องที่อยู่ไกล

* มีเพื่อนบ้านที่ดีก็เหมือนมีโชค

* จงรักเพื่อนบ้าน แต่จงรักรั้วบ้านของท่านมากกว่า

* "หมากัดคน" ไม่เป็นข่าว แต่ "คนกัดหมา" เป็นข่าวใหญ่

* คนที่เงียบขรึม คือคนที่น่ากลัวกว่าคนเสียงดัง

* การสังเกตคือการนำมาซึ่งความฉลาด

* ความดื้อคือเครื่องพิสูจน์ความโง่

* คนฉลาดเปลี่ยนใจ แต่คนโง่มักไม่ยอมเปลี่ยนแปลง

* โอกาสและเวลาที่เสียไป ย่อมไม่มีทางที่จะได้คืนกลับมา

* ถ้าจะตีเหล็ก จงตีในขณะที่เหล็กนั้นยังร้อนอยู่

* จับวัวให้จับที่หาง แต่จับคนต้องจับที่ลิ้น

* ผู้เอาชนะความโกรธได้ คือผู้ชนะศัตรูที่ยิ่งใหญ่ที่สุด

* อดีตท่านหมดสิทธิ์ไปแล้ว อนาคตท่านยังไม่มีสิทธิ์ แต่ปัจจุบันท่านมีสิทธิ์เต็มที่

* การไปสู่จุดหมายปลายทางย่อมมีวิถีทางที่แตกต่างกัน

* ทางลัดเป็นทางที่สั้นและเร็วกว่าทางตรง แต่ทางตรงแม้จะยาวแต่ก็ราบรื่นและสะดวกสบายกว่า

* ความไม่เป็นระเบียบ คือสิ่งที่ทรมานจิตใจของคนที่มีระเบียบอย่างที่สุด

* สิ่งแวดล้อมที่เป็นระเบียบ ย่อมทำให้จิตใจมีความสุขสงบ

* วันนี้และเดี๋ยวนี้เป็นของท่าน

* ตัวของท่านเป็นผู้ลิขิตชีวิตของท่านเอง หาใช่ใครอื่นไม่

* การกระทำใดๆ ในชีวิต คือการลิขิตชีวิตเราเอง

* ลาเป็นสัตว์โง่ สิงห์โตเป็นเจ้าป่า แต่หนังลาก็ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกายได้เช่นเดียวกับหนัง 

สิงห์โต
* การรู้จักฟังอย่างเดียว ดีกว่าการรู้จักพูดอย่างเดียว

* ถ้าไม่ฟัง แม้เสียงดังเพียงใดก็ไม่ได้ยิน ถ้าไม่สนใจ แม้จะได้ยินเพียงใดก็ไม่รู้เรื่อง

* การสูญเสียพรหมจรรย์ของสตรี ไม่มีใครรู้ดีกว่าตัวเอง

* ในความพยาบาท ผู้หญิงป่าเถื่อนยิ่งกว่าชาย ในความรักผู้หญิงรุนแรงอย่างไม่มีใครคาดถึง

* เสียงกระซิบกระซาบมักจะเป็นเสียงที่ทุกคนสนใจ

* เพื่อมารยาทบางครั้งก็ต้องกระซิบ แต่การกระซิบในบางคราวก็เสียมารยาท

* เสียงกระซิบย่อมทำให้ผู้อื่นเกิดความระแวงสงสัย และเข้าใจในทางไม่ดี

* เพียงเหล้าเข้าปากอย่างเดียว ทำให้อะไรๆ ออกมาจากปากได้มากมาย

* คำพูดที่หลุดออกมาจากปากของคนเมา เป็นคำพูดที่ควรจดจำ

* คนเมาที่อันตรายมากที่สุด คือคนเมาที่ไม่ได้ดื่มน้ำเมา

* มนุษย์จมเหล้าตายมากกว่าจมน้ำตาย

* เหล้าทำให้หายอ่อนเพลียเมื่อได้ดื่ม แต่เมื่อสิ้นฤทธิ์เหล้าแล้วกลับอ่อนเพลียยิ่งกว่า

* เมื่ออยู่ท่ามกลางคนโง่ คนฉลาดอาจกลายเป็นคนที่น่าหัวเราะ

* ความรู้ดีอย่างเดียวไม่พอ ต้องความประพฤติดีด้วย จึงจะเอาตัวรอดได้

* ถ้านายจ้างเจ้าอารมณ์ ลูกจ้างก็อยู่ไม่ได้นาน ถ้าลูกจ้างเจ้าอารมณ์ จะทำงานที่ไหนก็ไม่ได้นาน

* โง่มาก่อนฉลาด ดีกว่าฉลาดมาก่อนโง่

* ลำ บากเมื่อหนุ่มสบายเมื่อแก่ ดีกว่าสบายเมื่อหนุ่มลำบากเมื่อแก่

* ผู้ใหญ่ไม่ควรทะเลาะกันให้เด็กฟัง
* ถ้าเยาวชนอ่านหนังสือเลวเมื่อใด เมื่อนั้นก็เท่ากับเขาได้สิ่งแวดล้อมที่เลวร้าย

* อย่าเห็นกงจักรเป็นดอกบัว อย่าเห็นความชั่วเป็นความดี

* คนที่คิดฆ่าตัวตายคือคนที่แพ้ชีวิต

* อย่าฆ่าตัวเองด้วยลิ้น อย่าขุดหลุมฝังตัวเองด้วยฟัน

* ความเงียบคือดนตรีอย่างวิเศษของผู้ต้องการความสงบ

* ความเงียบทำให้คนเป็นบ้าได้เท่าๆ กับทำให้คนเป็นสุข

* คำพูดที่หลุดออกมาจากปากแล้ว ย่อมจะกลับคืนเข้าในปากอีกไม่ได้

* ผู้ชายมักรู้อะไรๆ มากกว่าผู้หญิง แต่ผู้หญิงก็เข้าใจอะไรๆ ได้มากกว่าผู้ชาย

* ผู้หญิงเก็บความลับเก่งเท่าๆ กับการเก็บเงินเก็บทอง ผู้หญิงก็ครองโลกไปนานแล้ว

* คนที่ไม่เคยประสบความเดือดร้อนยุ่งยากเลย ก็คือคนที่ไม่ได้เกิดมาในโลกนี้

* ศัตรูที่รู้ความลับทุกอย่างของท่าน และท่านควรระวังที่สุดนั้นได้แก่ตัวของท่านเอง

* ท่านควรพูดแต่ความจริง แต่ความจริงบางอย่างในบางครั้งก็ไม่ควรพูด

* คนที่โง่ยิ่งกว่าคนโง่ คือคนที่โกรธคนโง่

* คนบ้ารักษาให้หายง่ายกว่าคนที่โกรธคนบ้า

* แสงสว่างในดวงจิต แสงดวงอาทิตย์ก็สว่างไม่เท่า

* พิชิตโลกจะมีประโยชน์อันใด ในเมื่อพิชิตใจของตนเองไม่ได้

* คนใจดีมักมีแต่เรื่องใจดี

* เมื่อล้มเองก็จงลุกขึ้นเอง

* อย่าปรับปรุงแต่ร่างกาย จิตใจก็ควรปรับปรุงด้วย

* คนที่เป็นคนย่อมแลเห็นคนเป็นคนเสมอ

* จงนั่งแต่ในที่ของท่าน แล้วจะไม่มีใครมาทำให้ท่านต้องลุกขึ้นได้เลย

* จงเป็นคนที่มีสัจจะ แล้วท่านจะเป็นคนที่มีผู้เชื่อถือมากล้น

* จงเป็นผู้บริสุทธิ์ เพราะคนที่เชื่อว่าท่านบริสุทธิ์นั้นมีอยู่มากมาย

* จงเป็นผู้เข้มแข็ง เพราะอุปสรรคขวากหนามของชีวิตนั้น ยังรอคอยท่านอยู่เบื้องหน้ามากนัก
* จงเป็นผู้กล้าหาญ เพราะอันตรายที่รอคอยท่านอยู่นั้นนับอนันต์

* ผู้น้อยนั่นแหละ คือผู้ที่จะโฆษณาลักษณะ นิสัย และพฤติการณ์ของผู้ใหญ่

* คำแนะนำเป็นสิ่งที่มนุษย์ชอบให้กันมากยิ่งกว่าสิ่งใด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น